Myhalal është një udhëzues në internet për botën e "Halal" për çdo ditë. Ekipi ynë ndërkombëtar po punon çdo ditë, duke e bërë jetën e muslimanëve më të lehtë dhe më interesante. Ne krijojmë burime të dobishme dhe unike, ne përpiqemi të bëjmë Internetin dhe teknologjitë moderne të funksionojnë në dobi të Islamit. Ju mund të kontrolloni faqen e **************** ose të shkarkoni aplikacionin për aplikim celular nga Google play ose appstore